Hoe werkt het?

1. Categorie kiezen

2. Formulier invullen

3. Ontvang Offertes

Privacy Policy

 

Privacy Policy Gratisofferte.nl

Gratisofferte.nl respecteert de privacy van de gebruikers van haar sites; de persoonlijke informatie die door u wordt verschaft wordt dan ook vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. We zullen uw gegevens niet verkopen, verhandelen of delen met organisaties of individuen die niet met onze dienst te maken hebben.

 

Informatie die we verzamelen en bewaren

We verzamelen, bewaren en gebruiken enkel de informatie die wij noodzakelijk achten om de best mogelijke diensten te leveren aan de gebruikers van onze website. U kunt altijd de websites van Gratisofferte.nl bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met ons te delen. Om gebruik te maken van onze diensten vragen wij echter om enkele noodzakelijke gegevens die vervolgens vertrouwelijk worden behandeld.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte (persoons)gegevens kunnen door Gratisofferte.nl worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere boodschap te sturen;
 • Om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Om te voldoen aan de op Gratisofferte.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan de onderdelen van Gratisofferte.nl.

Veel voorkomende voorbeelden zijn:

 • Als u een aanvraag voor het ontvangen van offertes heeft gedaan, worden uw gegevens gebruikt om u in contact te brengen met maximaal 5 aanbieders van het betreffende product en/of dienst.
 • Als u gebruik maakt van onze dienst, kan uw e-mail adres gebruikt worden om besparingstips en nieuws maximaal 2 keer per maand naar u te verzenden. U kunt zich in elke nieuwsbrief afmelden voor deze service.
 • Als u een aanvraag tot informatie over leads ontvangen heeft gedaan, zullen uw gegevens gebruikt worden om contact met u op te nemen over de verdere mogelijkheden van onze diensten voor uw bedrijf.

 

Derdenverstrekking

Uw gegevens worden enkel aan partijen verstrekt, die door Gratisofferte.nl worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld aan maximaal 5 partners die u een offerte kunnen aanbieden op het aangevraagde product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld om contact op te nemen om u een offerte of informatie aan te bieden). Door een aanvraag te plaatsen op onze website stemt u hier automatisch mee in. Onze partnerbedrijven zijn contractueel gebonden uw gegevens uitsluitend te gebruiken om een offerteaanvraag op te stellen en daar contact met u over op te nemen. 

Daarnaast is het mogelijk dat Gratisofferte.nl op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Gratisofferte.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. 

 

Cookies

In ons cookie statement vertellen wij meer over het gebruik van cookies op de websites van Gratisofferte.nl.

 

Links

Op de websites van Gratisofferte.nl treft u een aantal links aan naar websites van andere partijen. Gratisofferte.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen van uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacystatement van de betreffende website die u bezoekt.

 

Vragen, inzage en correctie of verzet

Indien u:

 • vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid;
 • wilt weten welke persoonsgegevens Gratisofferte.nl van u verwerkt;
 • uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen;
 • niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan partners van Gratisofferte.nl of derden zoals hierboven onder het kopje 'Doeleinden' omschreven;

dan kunt u een verzoek daartoe richten aan: Gratisofferte.nl, Klantenservice, Bahialaan 100, 3065 WC Nieuwegein of een e-mail te sturen naar klantenservice@gratisofferte.nl. Ook kunt u contact opnemen via het contactformulier op Gratisofferte.nl. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal Gratisofferte.nl uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet Gratisofferte.nl verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

Wijzigingen

Gratisofferte.nl behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Gratisofferte.nl adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.